Avinyó
1 DE 5
R.B.S. S.L.U
1 DE 5
  • CATALANA DE EMBUTIDOS
  • CATALANA DE EMBUTIDOS
  • CATALANA DE EMBUTIDOS
Avinyó
1 DE 5
R.B.S. S.L.U
1 DE 5
DESCÀRREGA DE CATÀLEGS
CATÀLEG

JAPONÈS
CATÀLEG

XINÈS
CATÀLEG

COREÀ
CATÀLEG

ANGLÈS
QR ANGLÈS
QR XINÈS

Menys residus i gasos
d'efecte hivernacle

MÉS INFORMACIÓ

Hem substituït les antigues calderes de fuel per calderes de biomassa. A més, hem aconseguit generar el 10% de l’energia que consumim utilitzant com a combustible material pilós porcí. El 2022, hem iniciat la instal·lació d'una planta de metanització a partir del tractament de residus generats a la nostra indústria.

Volem un futur sostenible, per això apostem seriosament per a la reutilització de l'energia generada, fet que ens permet reduir substancialment la despesa energètica.

BIOMASSA I METANITZACIÓ
MÉS INFORMACIÓ
2022

PLANTA DE METANITZACIÓ

Aquest any s’han començat les obres de la planta de metanització a nivell industrial. Això ha set el resultat de 9 anys d’assajos i proves, els quals han permès perfeccionar i millorar l’aprofitament dels fangs de depuradora de la nostre empresa com un combustible sostenible.

Dita planta generarà el metà necessari per substituir entre el 15 i el 20% del gas natural que es consumeix anualment a l’empresa i a més, el 100% del CO₂ que s’utilitza per l’atordiment dels porcs, reduint així notablement la petjada de carboni de l’empresa.

A més, els fangs digerits per la planta reduiran el seu volum un 70% a l’hora que milloraran les seves propietats com a fertilitzants naturals, passant així de generar un residu a un recurs fertilitzant orgànic i d’alt valor per la utilització agrícola sostenible.


2021

CALDERA DE BIOMASSA
Projecte PigHeat

A mitjans de 2021 va entrar en funcionament la caldera de biomassa, on es crema una barreja de pèl de porc i estelles de fusta. Amb els primers mesos d’entrada en funcionament, vam aconseguir reduir el consum anual de gas natural un 7% respecte de l’any 2020, indicant un potencial de reducció anual total d’un 15%, evitant així l’emissió anual de 497 Tn de CO₂.

2019

A Grup d'Avinyó vam instal·lar la primera planta industrial del projecte PigHeat, junt amb el departament de R+D+I de Bigas Alsina, SA. Un projecte pioner en el sector que barreja pèl de porc de l'escorxador amb estelles de fusta per crear biocombustible, minimitzar la producció de residus i generar una part de l'energia que consumim.

Llegeix l'article


Avinyó
2017

Catalana de Embutidos va aconseguir la certificació d'eficiència energètica gràcies als ajuts de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

Avinyó
2016

Vam instal·lar la planta pilot de biometanització a l'empresa per provar els resultats de laboratori en unes condicions més properes a la realitat. Un procés clau per passar del laboratori a la fase industrial.

Avinyó
2014

A Grup d'Avinyó vam iniciar proves de laboratori per poder biometanizar els residus orgànics de la nostra empresa per produir biogàs. Un projecte en col·laboració amb el centre tecnològic d'AINIA i l'empresa Frontera Técnica. En aquesta primera fase, es va testar la idoneïtat dels residus orgànics generats per la digestió anaeròbica i del biogàs aconseguit.

Avinyó
2011

Vam rebre una subvenció de l'Institut Català d'Energia per instal·lar un mètode de recuperació de calor dins del nostre sistema de producció. D'aquesta manera, estalviem energia aprofitant la calor que es genera en cremar restes de pelatge.