Avinyó
1 DE 5
R.B.S. S.L.U
1 DE 5
  • CATALANA DE EMBUTIDOS
  • CATALANA DE EMBUTIDOS
  • CATALANA DE EMBUTIDOS
Avinyó
1 DE 5
R.B.S. S.L.U
1 DE 5
DESCÀRREGA DE CATÀLEGS
CATÀLEG

JAPONÈS
CATÀLEG

XINÈS
CATÀLEG

COREÀ
CATÀLEG

ANGLÈS
QR ANGLÈS
QR XINÈS
ACTIVA EL SO
SCROLL

Dolors Fuster i Adjutori Roma

LA FAMÍLIA

LA FAMÍLIA, EL LLEGAT QUE ENS DEFINEIX

EL GRUP

ESPECIALISTES UNINT ESFORÇOS

FILOSOFIA

ELS NOSTRES VALORS, GENERACIÓ
RERE GENERACIÓ

Compromesos amb la filosofia dels nostres fundadors,
Adjutori Roma i Dolors Fuster

BENESTAR ANIMAL

ANIMALS BEN CUIDATS, LA RAMADERIA EN LA QUE CREIEM

La Rosa, cuidadora d'una de les nostres granges de porc Ral dAvinyo.

SOSTENIBILITAT

LA TASCA DE CUIDAR L’ENTORN

“Afrontar el camí cap a un món mediambientalment sostenible ja no és una opció, és una obligació.”


Pere Roma
Director Executiu

MARQUES I PRODUCTES

CARN I EMBOTITS DE QUALITAT AMB GUST A TRADICIÓ

EXPORTACIÓ

PORTANT QUALITAT I SABOR A MÉS DE 40 PAÏSOS

EXPORTEM A MÉS DE 40 PAÏSOS

RECEPTES

DELÍCIES PER ALS AMANTS DE LA CARN I ELS FOGONS

Llom d'Avinyó al forn

MATADERO FRIGORÍFICO DE AVINYÓ S.A. ha rebut les següents ajudes econòmiques europees per a projectes d'estalvi i eficiència energètica.

MATADERO FRIGORIFICO AVINYO, SA ha recibido una ayuda para su proyecto de ahorro y eficiencia denominado RENOVACIÓN CENTRAL FRIGORÍFICA TÚNEL DE OREO, a través del FONDO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA y gestionado por el INSTITUTO DE DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), ayuda cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. El proyecto ha consistido en cambiar el proceso de generación de frío industrial y conservación con la incorporación de un nuevo sistema de generación de frío de última generación y alta eficiencia energética, en colaboración con los mejores fabricantes de equipamiento del sector consiguiendo un ahorro estimado de 268,56 tep/año.

MATADERO FRIGORIFICO AVINYO, SA ha recibido una ayuda para su proyecto de ahorro y eficiencia energética denominado MODIFICACIÓN TÚNEL CARNE, a través del FONDO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA y gestionado por el INSTITUTO DE DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), ayuda cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. El proyecto ha consistido en reformar la instalación inicial, con la disposición de un falso techo para canalizar el aire, disposición de deflectores, disposición de nuevos ventiladores con variadores de velocidad, disposición de válvulas de expansión electrónica y nuevo cuadro de control, consiguiendo con todo ello un ahorro estimado de 9,35 tep/año.

Mejora de la eficiencia energética del Matadero Frigorífico Avinyó, SA mediante la sustitución de compresores en la planta de producción en Avinyó

Con el objetivo de reducir el consumo energético del proceso de generación de aire comprimido, de la planta de MATADERO FRIGORÍFICO AVINYÓ, S.A. ha substituido los 3 compresores actuales por uno de nuevo de mayores prestaciones técnicas con variador de velocidad, permitiendo regular el funcionamiento de las necesidades de la planta en cada momento. Al mismo tiempo se ha instalado un nuevo secador de absorción que permite la regeneración con aporte de calor obteniendo por tanto un ahorro mayor. El presente proyecto de mejora de la eficiencia energética ha permitido conseguir un ahorro de energía eléctrica de 95,67 MWh/año. Este proyecto ha sido subvencionado por parte del “Programa de ayudas IDAE para PYME y gran empresa del Sector Industrial”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y gestionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
“Es vol aconseguir una millora del sistema productiu porcí basat en la genètica Ral d’Avinyó, pel que fa a les condicions de dejuni i transport dels animals, la reducció d’antibiòtics en la fase de transició i l’adaptació a l’estrès tèrmic, valorant com incideixen aquests factors en la qualitat de la carn fresca. La qualitat de la carn s’avaluarà des del punt de vista del pH, el color i la textura, a més del contingut de greix intramuscular, tret diferencial d’aquesta línia d’animals, els quals presenten elevats nivells d’infiltració de greix, i es completarà amb avaluacions sensorials per part d’un panell de tast entrenat. Pel que fa als productes carnis, en el present estudi s’inclourà l’avaluació del llom curat i el pernil cuit, validant la qualitat final del producte en funció dels efectes estudiats."


Participants:

Beneficiaris

Matadero Frigorífico de Avinyó SA (líder)

Catalana de Embutidos SA

Equip tècnic i investigador

IRTA

Coordinador

INNOVACC


Finançament:

Pressupost d’execució

sol·licitat 195.167,00 €

concedit 164.247,00 €

Ajut

sol·licitat 138.494,00 €

concedit 117.762,00 €


El projecte s’executarà fins al mes de setembre de 2020.


La Cambra en destaca la seva activitat exportadora així com la creació de Ral d’Avinyó, un producte originari del Bages i reconegut més enllà del territori. Llegeix aquí la notícia.


LINK FEADER

L’objectiu general d’aquest projecte és l’avaluació de l’ús del pèsol d’hivern, com a font de proteïna alternativa mediterrània, per la substitució de la soja, en dietes de porcs d’engreix en un genotipus rústic destinat, principalment, a la producció de productes curats. S’analitzarà l’efecte dels anomenats factors antinutritius del pèsol (principalment inhibidors de proteases, com la tripsina), mitjançant la inclusió creixent de pèsol durant l’engreix (20%, 30% i 40% a inici, creixement i finalització, respectivament), sobre paràmetres productius i de qualitat de la carn fresca i curada.

Els objectius tècnics seran:

•Analitzar la viabilitat tècnica i econòmica i la sostenibilitat en l’ús de noves formules per porcí en engreix, utilitzant com font proteica una lleguminosa local (pèsol d’hivern) adaptada a les condicions edafo-climàtiques de Catalunya.

•Estudiar les necessitats de proteïna i aminoàcids en les quatre fases d’engreix del porc i determinar l’efecte dels factors antinutritius del pèsol sobre els paràmetres productius i fisiològics de porcs de creuament rústic (Berkshire x Duroc) i sacrificats a pesos elevats (120-130 kg).

Participants:


Beneficiaris

Matadero Frigorífico Avinyó, S.A.

Conservas AUSA, S.A.

Pinsos Molinet, S.L.

Universitat de Lleida

Coordinador

Immaculada Argemí Armengol

(Universitat de Lleida)

Finançament:

Pressupost total 203.361,53 €

Finançament DARP 83.109,63 €

Finançament UE 62.696,74 €

Finançament propi 57.555,15 €

El projecte s’executarà fins al mes de desembre de 2022L’empresa ramadera RBS, SL ha finalitzat el projecte de redacció de grup operatiu (#GrupsOperatiusCat), proposant nous allotjaments per porcí d’engreix (20-135 kg), sense engraellat i amb jaç de palla. Inicialment el projecte pilot s’ha plantejat a la granja de “Mas Vilaclara“ a Sant Joan de Vilatorrada, amb l’objectiu de millorar aspectes de benestar animal, mediambientals i econòmics, i que voldria fer-se extensiu en altres granges associades del grup D’Avinyó.

El Departament de Ciència Animal de la Universitat de Lleida ha dissenyat la proposta d’allotjament per porcs sacrificats a pesos elevats, partint de l’antic sistema tradicional de fem acumulat i adaptant-lo amb millores tecnològiques actuals. Els primers estudis donen resultats favorables i innovadors, amb els quals es podria reduir l’estrès del porc, acompanyat de millores en el rendiment productiu i nous usos a les dejeccions ramaderes produïdes amb aquest sistema.

Finalment, s’espera que el Grup Operatiu creat i el projecte redactat puguin esdevenir un projecte pilot innovador, per tal d’obtenir resultats pràctics i que permetin analitzar i valorar en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícola i ramadera.

#GrupsOperatiusCat
@agriculturacat
@EIPAGRI_SP EIP-AGRIServicePoint 
@redrunacional
@ruralcat
@alimentaciocat
@ruralcat.gencat.cat
@etsea.udl
@raldavinyo
El principal objectiu d’aquest projecte és demostrar la viabilitat de poder reutilitzar les aigües residuals generades als escorxadors. En aquest sentit, es pretén poder detectar aquells factors limitants que existeixen actualment per les empreses del sector carni en l’àmbit de la reutilització d’aigües i, un cop identificats, poder aplicar i validar tecnologies innovadores a escala pilot que permetin complir amb els requisits establerts per l’Administració per a poder fer ús de l’aigua tractada en activitats externes al procés productiu.

PARTICIPANTS
Olot Meats SA, Matadero Frigorífico del Cardoner SA, Matadero Frigorífico de Avinyó SA, Sala de desfer i magatzem frigorífic J.Viñas SA, Fundació Universitària Balmes (Universitat de Vic-Universitat central de Catalunya), Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), INNOVACC

PRESSUPOST
214.157,74€

AJUT
173.750,62€

EXPEDIENTE ICA012/19/000278

MATADERO FRIGORIFICO AVINYO, SA ha rebut una ajuda per al seu projecte d'estalvi i eficiència energètica “Projecte de recuperació de calor”, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), coordinada per IDAE i gestionada per les autonomies, amb càrrec al Fons Nacional d´Eficiència Energètica, amb l´objectiu d´aconseguir una economia més neta i sostenible. S‟ha elaborat un projecte d‟estalvi i eficiència energètica consistent en la implantació d‟un sistema de recuperació de calor provinent de l‟efluent de l‟EDAR. Hem requerit la col·laboració dels millors fabricants d'equipament del sector, que ens aportaran grans estalvis energètics i mediambientals en el procés. Gràcies al projecte s'estalvien 107,14 teps anuals.

Canal de denuncies: denuncies@avinyo.net

Descripció del projecte:

L’optimització i automatització dels processos de la industria alimentaria esta creixent de forma exponencial, i la industria càrnica porcina no és una excepció. La cadena de valor d’aquesta sector és de gran complexitat degut als diferents actors que hi participen: explotacions ramaderes, transportistes, escorxador, sales de desfer, elaboradores i distribucions. Per aquest motiu, el control de la producció ha de ser exhaustiu per tal de no cometre errors en cap punt de la cadena. S’abordaran diferents esglaons de la cadena de valor: sales de desfer (procés i operacions), distribució i transport (logística interna i externa).

De forma més detallada i entrant de ple en els processos de la industria de la transformació, en aquest cas sala de desfer, els sistemes de control i gestió de la traçabilitat de la carn son primordials per a identificar i conèixer l’origen de la matèria prima, ja sigui per lot o bé per proveïdor. També és molt interesant conèixer l’embalatge i el contenidor en el qual s’ubiqui la carn. Així doncs, conèixer els Kg de matèria prima d’entrada i sortida a les instal·lacions serà d’especial importància per a la optimització del procés. En la fase logística, que és un dels processos amb major impacte a la industria càrnica, és de vital importància controlar la cadena de fred al llarg de tot el procés. I així en cada punt de la cadena de valor.

Per aquest motiu, es presenta aquest projecte amb l’objectiu d’investigar noves tècniques per augmentar el control de cossos estranys en sala de desfer i mantenir la traçabilitat des de sala de desfer fins al consumidor final (transport intern i extern). També s’incidirà obre l’optimització de les rutes logístiques. La solució permetrà optimitzar el procés productiu i optimitzar la distribució dels propis productors, reduint els errors d’origen humà.

L’objectiu:

L’objectiu principal del projecte és garantir la correcte traçabilitat de productes carnis des del moment en que es desfan, fins al consumidor final.

De forma indirecta es preveu aconseguir els següents subobjectius:

Automatitzar el punt on fins ara estan treballant els operaris.

Assegurar que, en la part superficial de les caixes, no hi hagi cap cos estrany visible (plàstics, guants, etc.).

Reduir significativament l’impacte mediambiental derivat del consum d’hidrocarburs, el que significarà un increment de la qualitat de vida de la societat.

Accelerar la digitalització en el sector carni, impulsant la competitivitat a nivell nacional i internacional.

Incrementar el coneixement en tecnologies habilitadores 4.0.

Canvi en la organització dels processos actuals

Millora en la planificació i assignació de recursos

Disponibilitat de dades històriques i en temps real per a dissenyar rutes.

Reducció de costos gracies a la millora de la traçabilitat i de la detecció dels cossos estranys.


Participants:

Matadero Frigorifico de Aviñó SA

Catalana de Embutidos SA

Nevitec Vision Technologies SL

CT Ingenieros de Catalunya, A.A.I SL

CIAC – Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya

INNOVACC


Pressupost tot plantejat

151.762,53€


Ajust previst

117.407,04€

CONTACTA AMB NOSALTRES